Lena Baastad: "Det


krävs

bättre förbindelser"

Uppdaterad 13 juni 2013 19:38. Publicerad 26 mars 2012 06:03
Mälardalen växer rekordsnabbt.
– Bra pendlingsmöjligheter är avgörande för att vi ska kunna försörja regionen med arbetskraft, säger Lena Baastad (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Örebro.
Just nu pågår ett arbete med att bygga ut Resecentrum vid Örebro centralstation, knutpunkten för resande i Örebro, där samtliga stads- och landsortsbussar passerar. Dessutom behövs E20 förbättras för att upprätthålla en vägförbindelse som underlättar för företag och jobb.
– Vi vill skapa en stark, rättvis och hållbar utveckling för hela regionen, säger Lena Baastad.

Om du själv får välja: Vilka är de viktigaste infrastruktursatsningarna i Örebro län under de kommande åren?
– Befolkningen i Mälardalen väntas växa med 700 000 invånare till 2030. I Örebro kommun beräknas vi bli 151 000 (idag är vi 130 000) invånare år 2020. Den snabba befolkningstillväxten ställer stora krav på en väl utvecklad kollektivtrafik. Den planerade länspendeln är därför viktig. Det är den största kollektivtrafiksatsningen i länets historia. Länspendeln skulle knyta samman hela länet och förvandlar fyra arbetsmarknadsregioner till en. På resan mellan Nora och Örebro kan restiden minskas från 45 minuter till 22 minuter.
– Vi måste förbättra kommunikationen både för människor men också för varor. Örebro län är en logistikregion. Många företag ser vinster med att etablera sig i Örebro på grund av vårt geografiska läge. På sikt behövs järnvägsförbindelse till flygplatsen, i synnerhet för gods. Men mer närliggande är att flytta dagens terminalverksamhet från gamla ASG-terminalens tomt, till ett läge där den kan bidra bättre till tillväxt och nya jobb.

Vilken infrastruktursatsning skulle ge mest för regionen?
– För att försörja hela regionen med arbetskraft är pendlingen avgörande. Allt fler människor har tillgång till en större arbetsmarknad och fler är beredda att ta ett arbete på längre pendlingsavstånd från hemmet. Därför är regionen beroende av att ständigt utveckla och förbättra kollektivtrafiken för att människor ska välja jobb i kommunen. Därför är den planerade länspendeln viktig.
– Om vi ska klara ett ökat kollektivtrafikresande måste knutpunkterna bli bättre. Idag pågår ett arbete i Örebro kommun med att bygga ett nytt Resecentrum. Redan idag är den underdimensionerad och bussar och tåg har svårt att samsas på ytan. Genom ett bättre och större Resecentrum kan vi klara av fler resenärer.
– Örebro flygplats har utvecklats till en av landets största för fraktflyg, men har också ett väl fungerande charterflyg och viss linjetrafik. Trots att flygplatsen har en förhållandevis liten marknadsandel när det gäller persontransporter är den en viktig del av det regionala transportsystemet, och särskilt näringslivet med internationell marknad pekar ut flygplatsen som strategiskt viktig. Därför måste vi ge klara besked och långsiktiga garantier för flygplatsens framtid och utveckling

Vilka är de största utmaningar som regionen står för när det gäller infrastruktur?
– Vi behöver förbättra E20 så att Örebro inte förlorar en vägförbindelse som är viktig för våra företag och jobb. Vi vill skapa en stark, rättvis och hållbar utveckling för hela regionen. Det arbetet försvåras av att möjligheterna att pendla blir allt sämre. Så sent som i början av oktober 2011 meddelade SJ att ett antal turer mellan Stockholm-Örebro försvinner i början av 2012. Det är oroande fakta i sig, men situationen blir inte bättre av att SJ:s sena besked i praktiken omöjliggjort för någon annan att bedriva trafiken på dessa avgångar.

Vad behöver göras för att möta dessa utmaningar?
– Örebroregionen växer snabbt och kraven på transportsystemet kommer att fortsätta att öka. Det finns möjligheter att effektivisera och trimma befintliga system, men det räcker inte. Regeringen måste nu tidigarelägga kapacitetshöjande åtgärder på de mest kritiska sträckorna, för att säkra tillväxten i dels vår region. På längre sikt måste det bli bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo, vilket är viktigt både för Sveriges utveckling och för alla regioner mellan de två huvudstäderna.

Vad är du mest nöjd med gällande infrastruktursatsningar i Örebro län respektive Örebro stad?
– På länsnivå är det nya motorvägen E18 Lekhyttan - Örebro. Har underlättat resandet till och från Vintrosa. I Örebro är det dels utbyggnaden av kollektivtrafiken, en stor satsning med 60 procent produktionsökning av stadsbusstrafiken, det har aldrig varit så många som åkt buss som nu. Dessutom har vi skapat nya leder som avlastar city. Sen satsar vi stort på att bygga ut huvudcykelstråken i Örebro kommun. I år satsar vi fyra miljoner kr och förra året lika mycket.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström