Doktoranden Björn Berglund drar i en uppstickande kabel. En metod som inte fungerar långsiktigt. FOTO: Peter Modin.

Deras mål: Städer ska användas som gruvor

Uppdaterad 31 mars 2012 13:56. Publicerad 30 mars 2012 06:25
Under jord i Sveriges städer ligger oräkneliga mängder kablar och rör som inte används – och som ingen tänkt på.
Fram till nu.
En forskargrupp i Linköping undersöker möjligheterna att använda städer som gruvor.

Joakim Krook

Joakim Krook är doktor i miljösystem och miljöledning vid Linköpings universitet och forskningsledare för gruppen.

I två olika projekt ska man nu försöka göra det möjligt att utvinna metaller som koppar och järn ur marken.
För det finns gott om det.
Bara under Norrköping räknar man på att det finns hundratals kilometer och tusentals ton med kablar och metaller – som inte längre används.

Det ena projektet går ut på intervjuer och samtal med ledningsägare, kommuner, Naturvårdverket och andra berörda parter.
- Det handlar om hur man egentligen ska göra det här. Vilka aktörer ska vara inblandade? Och hur ska man fördela kostnader och intäkter? säger Joakim Krook till PåVäg.nu.

Det är nämligen inte helt självklart hur det hela ska genomföras. Även om exempelvis kopparpriset är högt just nu så är det inte lönsamt får någon att gräva enbart för att utvinna metaller. Kostnaderna för att gräva i städer överstiger den eventuella vinsten.

Det finns olika idéer.
- Som vi ser det kan man i samband med all den stadsomvandling som ändå sker göra det här. För man behöver ändå gräva upp och någonstans även sanera marken, säger Kroon, som anser att en medvetenhet kring problemen – och möjligheterna - i alla led är viktig.

- Man måste hitta koncept där man kan få mervärden, som går bortanför ledningsägarens intressen och själva metallvärdet.

Vad kan det vara?
- Att man tittar på helheten, vad det är för samhällsvinster rent miljömässigt och ekonomiskt?

Vad får ni för respons i intervjuerna?
- Det varierar. På hög nivå så blir man väldigt intresserad av det här, och vi märker att det nästan inte är någon som har tänkt på det här. Både för ledningsägarna och markägarna har det varit en ickefråga tidigare. Det finns inga rutiner för hur man ska arbeta med sådant här. Och inga krav heller, för den delen.

Kan man tänka sig någon typ av bidrag till den som genomför detta?
- Det kan man tänka sig. En kombination med saneringsbidrag och så.

Är det en idé som kommit fram under intervjuer också?
- Ja, de frågorna har kommit upp och det verkar som att möjligheterna kan finnas framöver.

Det andra projektet går ut på att mer handfast kolla på tekniker för att utvinna metallerna – utan att behöva gräva upp hela kabeln.
Just nu testar man en österrikisk metod som kallas Kabel-X. Det går ut på att man gräver ned till kabelns båda ändar, sprutar in organisk olja i själva kabeln – och sen drar ut metallen ur gummihöljet med en vinsch.
Den andra metoden, som också finns, är horisontell borrning.

När det gäller båda teknikerna kan man använda hålrummet som blir kvar för att dra nya kablar – även då utan att behöva gräva.
- Där ser vi möjligheter att få fler aktörer intresserade av det här. Om alla drar åt samma håll i det här så kan gå med vinst samhällsekonomiskt och miljömässigt, säger Krook.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus
Forskargruppen Teknosfären som gruva finns på Industriell miljöteknik, Linköpings universitet, och består av följande personer:
Docent Joakim Krook (Forskningsledare)
Professor Mats Eklund, senior forskare
Doktor Niclas Svensson, senior forskare
Doktor Annica Carlsson, senior forskare
Björn Berglund, doktorand
Nils Johansson, doktorand
Per Frändegård, doktorand

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström