Storstadsexplosionen

Uppdaterad 13 juni 2013 19:13. Publicerad 19 april 2012 09:16
De svenska storstadsregionerna växer allt snabbare. Om bara några decennier kan de tillsammans ha tio miljoner invånare.
- Det kräver mycket stora investeringar
i infrastrukturen, säger Jan Edling vid innovationsmyndigheten Vinnova.
Tendensen är tydlig över stora delar av världen: allt fler människor bor i allt större storstadsområden. Sverige är inget undantag. Enligt i princip alla prognoser väntas de tre stor-stadsområdena växa snabbt under de kommande åren. Dels genom inflyttning, dels genom regionförstoring.
Det är en utveckling som ställer allt större krav på vägar, järnvägar, bostäder, it- och avloppssystem och annan infrastruktur.

Enligt Jan Edling, expert på närings- och regionalpolitik på Vinnova, ligger Sverige i Europas botten när det gäller infrastruktursatsningar efter att ha underinvesterat i 30 år.

Den europeiska branschorganisationen Euroconstruct konstaterar att de svenska järnvägsinvesteringarna under de senaste tio åren varit 38 procent lägre jämfört med 15 europeiska länder. När det gäller väginfrastrukturen är Sveriges investeringar 28 procent lägre än övriga Europas. Bara Storbritannien har investerat mindre.

Att under lång tid underinvestera i transportinfrastruktur och bostäder hotar, enligt Jan Edling, företagens konkurrenskraft och därmed jobben.
– En infrastruktur i dåligt skick kostar allt mer för företagen. Till slut leder det till att de flyttar till andra länder. Deras stora marknad finns ju ofta inte i Sverige. Vi har istället klarat oss bra på att kunskap och utveckling finns här, säger Jan Edling.

På Vägs sammanställning av de tre storstadsområdenas expansion visar att de år 2050 kan omfatta sammanlagt tio miljoner människor, som grafiken. Bedömningen bygger på de officiella befolkningsprognoserna.

Fler ungdomar flyttar
Storstäderna lockar till sig inflyttare som söker sig dit för att arbeta eller studera. Dessutom behöver storstäderna inflyttningen för att utvecklas.
– Vi har ett behov av att växa med 30 000 personer per år bara för att behålla vår försörjningskvot. De som bor här blir allt äldre. Att klara försörjningen av personal till omsorgen är därför ett bekymmer, säger Kjell Haglund som är analyschef på Länsstyrelsen i Stockholm.

Snittåldern på de som flyttar in till Stockholmsområdet är 26-27 år, en väldigt bra ålder för att utjämna åldersstrukturen.

”Men utvecklingen går mot växande kompetensbrist, både när det gäller akademiskt utbildad arbetskraft och andra”, skriver Länsstyrelsen i Stockholm i sin årliga rapport som typiskt nog har titeln ”Stockholm – full fart framåt”.

Även Åre växer
Samtidigt som storstäderna växer, minskar antalet invånare i flertalet kommuner utanför tillväxtområdena.

Med några undantag.

– Åre, som räckt ut handen åt den globala turismmarknaden, är ett exempel. Malmfälten, som fått en ny expansion genom investeringarna i ny gruvbrytning, är ett annat, säger Jan Edling.

– Ett tredje exempel är Västerås som lyckats öka sysselsättningen och dragit nytta av att ännu mer knytas ihop med övriga Mälardalen.

De tre storstadsregionerna, och universitetsstäderna, är Sveriges tillväxtmotorer. Genom specialisering kan de bli ännu starkare.

– Västsverige lär fortsätta att vara en industriregion, Skåneområdet utvecklar näringar som är knutna till jordbruk och livsmedel. Stockholms betydelse som finansiell huvudstad och hemvist för de stora företagen växer. Men om inte Stockholm ser upp finns det andra städer i Nordeuropa som kan ta den positionen, säger Jan Edling.

Nyckelfaktorer är kunskapsutveckling och infrastruktur.

– Sett till investeringar i vägar och järnvägar ligger Sverige långt under den europeiska nivån. Om inget händer riskerar vi samma utveckling som i Storbritannien på 70-talet då infrastrukturen rostade samman.

JANNE SUNDLING
redaktionen@pavag.nu

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström