En miljon nya bostäder krävs

Uppdaterad 24 april 2012 17:52. Publicerad 20 april 2012 10:55
Det behöver byggas minst en miljon nya bostäder i storstäderna fram till 2050.
Men det lär bli ett miljonprogram utan miljonprogramsområden.
Under bara de senaste fem åren har Stockholms läns befolkning ökat med 164 400 personer.
Under de kommande tio åren väntas länet växa med ytterligare 348 000 människor.
2020 tros var fjärde svensk bo i Stockholmsområdet.

Befolkningsutvecklingen ställer tuffa krav på utbyggnad av allt från sjukvård till IT, vägar, t-bana, skolor, universitet och vatten- och avloppssystem.
Och bostäder.

Redan är bostadsbristen akut. Det höga inflyttningstrycket och det låga bostadsbyggandet gör att bristen riskerar bli än större.
Enligt beräkningar borde det årligen byggas 25 000 nya bostäder i regionen.
2010 byggdes det 6 500.

– Stockholms stad bygger mycket och har mycket planer. Det stora bekymret är att kommunerna runt Stockholm bygger så lite. Arvet efter miljonprogrammet har skapat djupa sår. Kommunerna är rädda att dra på sig nya problem, säger Monica Andersson som tidigare var stadsbyggnadsborgarråd (S) i Stockholm och generaldirektör för Banverket.

Hämmad produktion
Efter att ha doktorerat på 1900-talets stadsplanering arbetar hon idag som lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

1960-talets miljonprogram skapade många av dagens problemområden. Men den snabba bostadsutbyggnaden var inte unik.

– Utbyggnaden på malmarna under 1880-talet var sin tids motsvarighet till miljonprogrammet. Och det byggdes väldigt mycket även på 20- och 30-talen, säger Monica Andersson.

När de statliga lånen och räntebidragen togs bort ökade risken med att bygga bostäder vilket hämmade produktionen precis som 1990-talskrisen. På bara några år föll bostadsproduktionen dramatiskt.

1991 byggdes det 66 866 nya bostäder i Sverige. 1995 hade antalet minskat till 12 678.

Mycket mark att bygga på
I Stockholm län byggdes det i genomsnitt under 1990 talet mellan 3000 och 4000 bostäder per år. Och det byggs fortfarande lite trots god tillgång på mark.

– Det finns jättemycket mark att bygga på. När jag var stadsbyggnadsborgarråd gjorde vi en inventering av delar av industri- och spårområden i staden som skulle kunna omvandlas till bostäder. Det handlade om områden skulle kunna ge plats åt 80 000 bostäder, säger Monica Andersson.

Några stora Alexanderhugg – som Järvafältet eller Botkyrka under miljonprogrammets tid  – tror hon inte på.

– Poängen är att bygga kontinuerligt, då läggs årsring till årsring. Och att binda ihop stadsdelarna i ytterstaden. När de byggdes var det som satelliter med enorma gärden mellan och motorleder in mot City.

*Alternativet att bygga på höjden då?
– Jag tror inte på den där New York-drömmen. Vi ligger på andra breddgrader. Det skulle bli väldigt mörkt med tätt byggda höghusgator här.

– När Södra Stationsområdet planerades hade HSB ett förslag med 40-våningshus. Men det visade sig att femvåningshus i en effektiv stadsväv gav bostad åt minst lika många människor.

I storstädernas framtidsplaner betonas det att nybyggnationen främst ska ske längs de stora kollektivtrafikstråken. Men när både husbyggandet och infrastrukturen länge varit eftersatt fungerar inte planerna.

– Det är 40 år sedan Stockholm fick en ny tunnelbanelinje. Det enda som tillkommit är sträckningen till Skarpnäck. När Stockholm bestämde sig för att bygga ut tunnelbanan på 30- och 40-talet var det i en lusfattig – men väldigt framsynt – kommun, säger Monica Andersson.

JANNE SUNDLING
redaktionen@pavag.nu

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus
Barkarby
På det gamla flygfältet i Barkarby ska det byggas cirka 5 000 nya bostäder, hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus och villor.

Bromma
När avtalet mellan Stockholms stad och Luftfartsverket om Bromma flygplats går ut väntas diskussionen om att bygga bostäder få ny fart. Enligt bedömningar går det att på Bromma flygplats och närliggande Ulvsunda industriområde bygga nya bostäder för mellan 60 000 och 70 000 människor.

Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande
stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Byggstart för de första fyra kvarteren med 682 bostäder skedde i maj 2011. I Södra Värtahamnen planeras för – efter svenska förhållanden – ovanligt höga hus, ett slags mini­Manhattan.

Hagastaden
Hagastaden, tidigare Norra Stationsområdet, omfattar både Stockholm och Solna. Viktiga institutioner i området är bland annat Karolinska Institutet och det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska. När området är klart 2025 väntas det innehålla 5 000 bostäder och 36 000 arbetsplatser. Förhoppningen är att stadsdelen ska bli ett världsledande life science­kluster.

Årstafältet/Västberga
På Årstafältet och Västberga industriområde går det att bygga nya bostäder för uppskattningsvis 20 000 människor. På Årstafältet planeras det redan för 4 000 nya bostäder och cirka 2 600 nya arbetsplatser.

Kranskommunerna
En utbyggnad av tunnelbanan och annan kollektivtrafik väntas väsentligt driva på bostadsbyggandet i kommunerna runt Stockholm. I Täby till exempel, behöver det under de kommande åren byggas 10 000 nya bostäder, i Nacka 15 000, i Tyresö 5 000, i Sigtuna 9 000, I Haninge 11 000, i Botkyrka 13 000, i Huddinge 12 000 och på Värmdö 10 000.

Bättre pendling
Snabbare och bättre pendlingsmöjligheter till och från Stockholm väntas driva på bostadsbyggandet i bland annat Nykvarn, Nyköping, Eskilstuna, Strängnäs, Enköping, Västerås och Uppsala.

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström