Kenneth Nordstrand:


"Miljöfrågorna extra viktiga"

Uppdaterad 13 juni 2013 19:36. Publicerad 4 maj 2012 07:01
Om ett och ett halvt år väntas bygget av Förbifart Stockholm sätta igång på allvar.
— Det är ett av Sveriges absolut största infrastrukturprojekt någonsin. Det krävs förmodligen både svenska och utländska byggare för att det ska bli verklighet, säger Kenneth Nordstrand som är Trafikverkets produktionschef för Förbifart Stockholm.
Byggtiden är uppskattad till ungefär ett decennium och kostnaden för den
21 kilometer långa vägen, varav
drygt 18 kilometer går i tunnel,
till 28 miljarder kronor.

– Projektet är uppdelat i cirka 50 entreprenader av
olika storlekar. Den största är på flera miljarder kronor. Bygget beräknas som mest sysselsätta cirka 3000 personer.
Kenneth Nordstrand, som under de senaste 20 åren arbetat med
flera av Sveriges största infrastrukturprojekt, berättar att mycket tid just nu går åt till att processa tillstånd, som miljödomar och detaljplaner.
Arbetsplanen är den största och kanske mest komplexa som utarbetats i Sverige.

Hur många kilometer handlingar ska tas fram?
– Det går inte riktigt att säga. Det är en väldig mängd dokument som ska produceras. Skulle vi skriva ut alla på papper skulle vi förmodligen fylla flera containrar. Men eftersom vi arbetar med BIM så slipper vi det.


När börjar ni bygga?
– Under förutsättning att det går bra med tillstånden kan vi börja med arbetena under hösten 2013. Men redan i sommar räknar vi med att komma igång med en del förberedande arbeten.

Vilken är de stora svårigheterna med bygget?
– I och med att leden går under många känsliga natur- och kulturmiljöer, i synnerhet på Lovö i närheten av världsarvet, är miljöfrågorna extra viktiga för oss. Det får absolut inte hända något. Bland annat därför arbetar vi oerhört hårt med riskbegränsning. Det genomsyrar allt vi gör. Är det något som känns lite pirrigt eller osäkert så ska det säkras i förväg. Riskbegränsning är nyckelordet.


– Vi ska bygga tre mycket stora trafikplatser där Förbifart Stockholm ansluter till E20, E4 och E18. Dessa platser är hårt belastade trafikmässigt och det gäller för oss att hitta lösningar som gör att trafiken flyter under hela byggtiden. Hur vi ska klara passagen under Mälaren till exempel, har vi undersökt ordentligt och känner oss idag trygga med bergförhållandena. Det blir dock en utmaning att klara transporterna av bergmassor, som bland annat planeras att ske med båt för att minska antalet lastbilstransporter på väg. Det som gör det här bygget speciellt är volymen och mängden människor som är inblandade.


När kommer upphandlingarna igång?
– Vi kommer inte skicka ut några större entreprenader på förfrågan innan vi har alla nödvändiga tillstånd klara. Däremot planerar vi att för några utvalda entreprenader – till exempel arbetstunnlar – i förväg gå ut med förfrågan för att senare kunna korta ner tiden från tillstånd tills att jobben kommer igång.
Hur viktigt är det att utländska entreprenörer är med och bygger?
– Väldigt viktigt. Jag tror inte att vi klarar det utan dem. 18 av 21 kilometer är i tunnlar. Vi har inte i Sverige kapacitet att klara så mycket tunnelbygge med bara inhemska entreprenörer. Det måste helt enkelt in personal och företag utifrån.

Ett resultat av den ekonomiska krisen är att flera av länderna på kontinenten har dragit ner på infrastrukturinvesteringarna. Det har i sin tur ökat de större europeiska byggbolagens intresse för svenska infrastrukturprojekt.
– Det finns idag ett stort europeiskt intresse för oss. Flera företag har redan hört av sig.


Hur då?
– De har ringt eller mejlat. Vi försöker ännu så länge begränsa kontakterna. Vi vill behandla alla leverantörer på ett likartat sätt. I höst ska vi ta ett mer samlat grepp och bjuda in intresserade företag till möten där vi berättar om Förbifart Stockholm.
Vilken typ av upphandlingar och entreprenadformer blir det?
– Det blir flera olika typer. Allt beror på vilken typ av jobb det är frågan om. Det gäller att få ut mesta möjliga nytta för skattebetalarna.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström