Illustration: Kontoret arkitekter

Lund är på väg att bli


nästa spårvagnsstad

Uppdaterad 6 mars 2012 08:41. Publicerad 6 mars 2012 06:21
Allt tyder på att Lund blir den fjärde spårvägsstaden i Sverige
Det finns redan långt gångna planer på̊ en linje genom centrum.
Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne har gått samman för att utveckla nya spårvägslösningar. Sedan ett par månader finns Spårvagnar i Skåne (Spis) på plats i Lund. På projektkontoret jobbar det nio personer.

– Vi arbetar med gemensamma frågor för de tre städerna: finansiering, fordon, drift och underhåll och kommunikationer. Det finns redan en stark regional pendling i Skåne. När den växlas upp behövs spårvägen som nytt inslag, säger projektchefen Marcus Horning.

I alla de tre städerna är spårvägsplanerna betydligt mer än lösa funderingar och visioner.

– Lund har kommit längst och arbetar med detaljplaneringen. Men både Malmö och Helsingborg arbetar med förstudier och planprogram, berättar Marcus Horning.

Öresundsförbindelsen, de regionala Pågatågen och Citytunnel har stärkt pendlingen i Skåneregionen.

– 2007 valde man ut de här tre städerna för att titta vidare på andra kollektivtrafikslag för att möta de ökande behoven.
Spårvägen är tänkt att komplettera bussar och Pågatåg där så behövs.

"Helt avgörande för regionen"

Projektkontoret hämtar erfarenheter från de tre existerande svenska spårvägsstäderna.

– Men också från norska Bergen där man förra året öppnade en ny spårvägslinje. Enligt prognoserna från 2008 skulle Bergen tidigast 2015 nå upp till 20 000 resenärer. Men redan i dag är de uppe i 30 000. Varje spårvagnsprojekt i Europa visar att prognoserna överträffas, säger Marcus Horning.

Han tror att debatten om klimatproblemen och ökad medvetenhet om miljöfrågorna bidragit till att kollektivtrafiken vinner mark. Avgörande blir ändå finansieringen av spårvägen där de tre Skånekommunerna räknar med att statliga pengar täcker hälften av investeringen.

– Vi arbetar med ett ”Skånepaket” som blir helt avgörande för regionen. Spårvägsprojekten utgör en sista länk i en regional resa och är därför inte bara ett lokalt intresse.

När ser vi spårvagnar på gatorna i Skåne?

– Med ett optimalt utfall skulle vi kunna se det i Lund 2016–2017, säger Marcus Horning.

JANNE SUNDLING
redaktionen@pavag.nu

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström