FOTO: Joakim Kling / Trafikverket

Variabla hastigheter är på väg att bli ordinarie

Uppdaterad 14 mars 2012 07:05. Publicerad 14 mars 2012 07:05
Det blir allt vanligare med variabla hastighetsgränser i trafiken.
– De leder till bättre hastighetsanpassning, ökad säkerhet och framkomlighet, säger Johnny Alf som är ITS-trafiktekniker på Trafikverket.
Variabla hastigheter används bland annat på storstadsmotorvägar och i tunnlar. Utanför storstadsområdena finns det flera mindre system vid exempelvis korsningar, gångbanor och liknande.
Fördelarna är flera.
– Principen är att hastighetsgränsen sänks vid försämrade eller mer riskfyllda förhållanden. Detta ger bättre hastighetsanpassning än fast hastighetsgräns genom att en lägre hastighet endast gäller när det verkligen finns behov av det, säger Johnny Alf.

Vad talar emot variabla hastigheter?
– Det har visat sig svårt att upprätthålla tillräcklig hög kvalitet i vissa typer av tillämpningar. Kostnaden och arbetsinsatsen har ibland bedömts vara för hög i förhållande till nyttan. Ännu så länge är de olika projekten med variabla hastigheter formellt bara försöksverksamheter. Mycket talar för att de inom kort blir en del av den ordinarie verksamheten.

Leder variabla hastigheter till färre trafikolyckor?
– Det pågår arbete med att sammanställa olycksstatistik. Enligt de mätningar som gjorts anpassar fordonsförare sin hastighet bättre till rådande situation. Ofta dämpas hastigheterna vid svåra förhållanden.

Vilka är de variabla hastigheterna och på hur många platser i Sverige finns de elektroniska hastighetsmärkena?
– I Sverige får den variabla hastighetsgränsen variera mellan 30-120 i steg om 20 km/h. I Sverige används drygt 30 anläggningar av olika typer.

Är inte fartkameror mer effektiva när det gäller att få bilförare att sänka farten?
– Variabel hastighet används där man vill ha hög framkomlighet och god trafiksäkerhet genom bra hastighetsanpassning. Ofta ersätts fast hastighetsgräns av flera varierande hastighetsgränser där vissa är högre än den ursprungliga. Ett exempel är korsningar där det med fast hastighetsgräns skulle vara permanent 70 km/h men med variabel hastighet är det normalt 100 km/h som sänks till 60 km/h när det finns svängande eller korsande fordon. Sedan blir det 100 km/h igen när dessa fordon lämnat korsningen. Så är det i dagsläget.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström