"Gör E20 till motorväg"

Uppdaterad 25 juni 2012 13:58. Publicerad 6 oktober 2011 10:32
E20 genom Skaraborg är den svagaste länken mellan Stockholm och Göteborg. När det 2014 sker en revidering av gällande planer är det viktigt att återstående delar av E20 finns med och att de byggs ut till motorväg, skriver riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M).

Cecilia Widegren.

I tidningen "På Väg" har några av Trafikverkets trafiksäkerhetsexperter listat vilka statliga och regionala vägar som är sämst. Bedömningar bygger dels på hur olycksdrabbade vägavsnitten är, dels på trafikmängd och vägstandard.
E 20 är Sveriges farligaste väg enligt dessa experter.

Vägen är också, enligt dåvarande Vägverket, Sveriges viktigaste vägförbindelse för transporter mellan västkusten och Bergslagen/Mälardalen/Stockholmsområdet. Dessutom fungerar E20 som förbindelseled för transittrafik mellan Finland och Danmark och vidare till europeiska kontinenten via Nordens enda transoceana hamn — Göteborgs hamn.

Västsverige är en av landets viktigaste tillväxtregioner. Sveriges fyra viktigaste exportindustrier, verkstads-, transport-, kemi- och tekoindustrierna, står tillsammans för en majoritet av Sveriges export. Dessa industrier är transportintensiva och starkt beroende av en effektiv fyrfältsväg. Inom en radie av 30 mil från Göteborg finns hälften av Skandinaviens industrikapacitet, och en stor del av Sveriges totala hamngodsflöde passerar Göteborgs hamn. Transporter till och från hamnen sker i huvudsak genom transporter på E20.

Statens institut för kommunikationsanalys, numera Trafikanalys anger E20 som en av Sveriges fyra viktigaste transportvägar, som är av extra stor betydelse inför framtiden (Stråkanalyser för godstransporter).

Alliansregeringen har lagt fram en historisk infrastrukturproposition med satsningar uppemot 500 miljarder de kommande åren, där delar av E20 kommer att byggas ut under planperioden. År 2014 sker en revidering av gällande planer och det är då viktigt att återstående delar av E20 finns med och att de byggs ut till motorväg. Väg E20 genom Skaraborg är den svagaste länken mellan Stockholm och Göteborg. Regeringens ekonomiska satsning måste nu destineras till E20 som nationellt transportstråk, för att fullfölja motorvägen mellan Sveriges två största städer samt ge förutsättningar för en mer klimateffektiv trafik till och från Göteborgs hamn.

I den nationella planen för perioden 2010 — 2021 ingår satsningar på drygt 2,1 miljarder kronor för sträckan E20 Örebro — Göteborg. Två av de utpekade objekten är olycksdrabbade Förbifart Hova med en kostnad på 392 miljoner kronor och Trafikplats Jung med en kostnad på 64 miljoner kronor. Trafikplats Jung kommer, genom regeringsbeslut tidigare i år, byggstarta redan i höst.   

I den nationella plan som är beslutad av den här regeringen i höstas finns sträckan Tollered—Alingsås, Förbi Hova, genom Alingsås, Trafikplats Jung och Vårgårda.

Äntligen är utbyggnaden på E 20 igång, enligt önskemål från kommuner och region från Göteborg och uppåt. Alliansens mål är att våra Europavägar ska kunna kallas just det, Europavägar.

,
riksdagsledamot för Västra Götaland.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström