Jessica Löfström är vd för bemanningsföretaget Expandera Mera som arbetar i byggbranschen. FOTO: Janne Danielsson

Få kvinnor i byggtoppen

Uppdaterad 22 november 2011 09:15. Publicerad 31 oktober 2011 14:58
Trots allt tal om behovet av fler kvinnliga chefer – byggbranschens topp domineras fortfarande av medelålders män.
Färre än två personer av tio i de stora bygg- och anläggningsbolagens styrelser och ledningar är kvinnor, visar en granskning av På Väg.
Inget av de större bygg- och anläggningsföretagen i Sverige leds av en kvinna.
De långsiktiga avgörandena om infrastrukturen tas i stor utsträckning i jämställdhetens tecken. I dag är det till exempel ungefär lika många kvinnor som män som fattar de stora besluten om framtidens vägar och järnvägar i riksdag och kommuner.
Men när det kommer till själva byggandet är det männen som har makten. Och ju närmare man kommer asfalten och rälsen, desto mer dominerar de.
Några exempel:

*Andel män i Sveabs ledning 100 procent, i Veidekkes 86 procent, i NCC:s 83 procent, i Skanskas 78 procent och i Svevias 69 procent.

*Andel män i Sveriges Byggindustriers styrelse: 100 procent.

*Andel män i fackförbundet Byggnads styrelse: 100 procent.

*Andel män i Maskinentreprenörernas styrelse: 88 procent.

"Cementerar alla fördomar"
I dag är 22 procent av styrelseledamöterna i de svenska börsbolagen kvinnor, vilket dragit igång en debatt om kvotering till börsstyrelserna.
Det är dock en betydligt större andel än i anläggnings- och teknikkonsultbolagens styrelser: 14 procent.
– När det ser ut så här så cementerar det alla fördomar om byggbranschen. Det ger en konform bransch där alla ser likadana ut: det är gubbar i 50-årsåldern. Och när det ser ut så blir det heller inte något nytänkande, säger Jessica Löfström som är vd för bemanningsföretaget Expanderamera som arbetar i byggbranschen.
Hon är också en av dem som protesterade när Sveriges Byggindustrier tidigare i år återigen valde en helt manlig styrelse.
– Det är så tråkigt att de inte jobbar aktivt med frågan.
– Jag tror att man måste upp till minst 30 procent kvinnor för att det ska hända något av sig självt. Är det en enda kvinna i en styrelse eller ledning blir det bara ett alibi.

Beskylls ofta
Byggbranschen beskylls ofta för att vara konservativ. Men Åsa Douhan som utbildar byggfolk i mångfald och i fyra år var projektledare för Libra, ett EU-projekt för mångfald i byggbranschen, menar att det inte stämmer.
– Det används mest som en ursäkt. Däremot finns det en okunskap och rädsla i byggbranschen, liksom i andra branscher. Men det går framåt, även om det går långsamt.
För att öka jämställdheten i byggbranschen – och för att klara bolagens rekryteringsbehov – har unga kvinnor i ökande utsträckning uppmuntrats att studera på tekniska utbildningslinjer, vilket har haft resultat.
Andelen kvinnor bland civilingenjörsstuderande har under de senaste 30 åren ökat från knappt 10 till nästan 30 procent.
Även på gymnasiets bygglinjer ökar andelen kvinnliga elever.

*Läsåret 2000/01 var 2,4 procent av eleverna på bygglinjerna tjejer.

*2010/11 hade andelen ökat till 9,4 procent.

– Men steget ut till byggarbetsplatserna har inte varit lika lätt. När tidningen Byggnadsarbetaren häromåret undersökte vad som hänt med 22 tjejer som gick en särskild byggutbildning för kvinnor hade bara sju av dem jobb i branschen efter fem år.

GUBBINDEX/Andel män i procent:


Staten
Ordinarie ledamöter i riksdagens trafikutskott: 53.
Politiskt tillsatta tjänstemän i näringsdepartementet: 53.
Trafikverkets styrelse: 63.
Trafikverkets ledning: 50.
Transportstyrelsens styrelse: 50.
Transportstyrelsens ledning: 50.
Statens väg- och transportforskningsinstituts styrelse: 43.
Statens väg- och transportforskningsinstituts ledning: 57.
Staten totalt: 53.

Kommuner
Stockholm, kommunstyrelse: 46.
Stockholm, ledande tjänstemän*: 60.
Göteborg, kommunstyrelse: 56.
Göteborg, ledande tjänstemän: 46.
Malmö, kommunstyrelse: 70.
Malmö, ledande tjänstemän: 61.
Uppsala, kommunstyrelse: 47.
Uppsala, ledande tjänstemän: 83.
Västerås, kommunstyrelse: 46.
Västerås, ledande tjänstemän: 60.
Örebro, kommunstyrelse: 73.
Örebro, ledande tjänstemän: 33.
Linköping, kommunstyrelse: 54.
Linköping, ledande tjänstemän: 56.
Helsingborg, kommunstyrelse: 54.
Helsingborg, ledande tjänstemän: 68.
Jönköping, kommunstyrelse: 53.
Jönköping, ledande tjänstemän: 67.
Norrköping, kommunstyrelse: 62.
Norrköping, ledande tjänstemän: 100.
Storstockholms lokaltrafik (SL) styrelse: 71.
Storstockholms lokaltrafik (SL) ledning: 67.
Göteborgs spårvägars styrelse: 89.
Göteborgs spåvägar ledning: 57.
Stockholms hamnar styrelse: 33.
Stockholms hamnar ledning: 75.
Göteborgs hamn styrelse: 73.
Göteborgs hamn ledning: 71.
Kommuner totalt: 61.
*Med ledande tjänstemän avses chefer för trafik, gatu eller stadsbyggnad.

Intresse- och branschorganisationer
Sveriges Byggindustriers styrelse: 100.
Sveriges Byggindustrier, chefer o experter: 71.
Svenska Byggnadsarbetareförbundets styrelse: 100.
Svenska Byggnadsarbetareförbundets enhetschefer mm: 100.
Maskinentreprenörernas styrelse: 88.
Svensk betong, styrelse: 78.
Svensk betong, personal: 50.
Byggingenjörerna, styrelse: 78.
SVR Samhällsbyggarna, styrelse: 67.
Intresse- och branschorganisationer, totalt: 82.

Entreprenadföretag
NCC, styrelse: 73.
NCC, koncernledning: 83.
Skanska, styrelse: 80.
Skanska, koncernledning: 78.
Peab, styrelse: 77.
Peab, ledningsfunktioner: 89.
Veidekke, styrelse: 67.
Veidekke, koncernledning: 86.
Svevia, styrelse: 73.
Svevia, ledning: 69.
Infranord, styrelse: 67.
Infranord, ledning: 71.
Strukton Rail, styrelse: 86.
Strukton Rail, ledning: 91.
Balfour Beatty Rail AB, styrelse: 88.
Balfour Beatty Rail AB, ledning: 73.
Sveab, styrelse: 100.
Sveab, ledning: 100.
Rekab entreprenad, styrelse: 100.
Rekab entreprenad, ledning: 100.
Entreprenadföretag totalt: 81.

Teknikkonsulter
Ramböll Sverige, styrelse: 83.
Ramböll Sverige, ledning: 82.
WSP Sverige, styrelse: 67.
WSP Sverige, ledning: 91.
Tyréns, styrelse: 75.
Tyréns, ledning: 56.
Vectura, styrelse: 56.
Vectura, ledning: 67.
Sweco, styrelse: 55.
Sweco, ledning: 55.
Cowi, styrelse: 67.
Cowi, ledning: 100.
Teknikkonsulter totalt: 68.

Professorer
KTH: 96.
Chalmers (professorer o bitr prof): 88.
Luleå Tekniska Universitet: 86.
Professorer totalt: 90.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus
Klicka på bilden för en större version!

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström