Därför leder OPS-finansiering till bättre ekonomi

Uppdaterad 25 juni 2012 13:11. Publicerad 29 december 2011 07:01
Med jämna mellanrum blir frågan om alternativ finansiering av infrastruktur ett hett debattämne i Sverige. Tyvärr skapar hettan ofta mer förvirring än klarhet.
Framförallt verkar det som att politiker och näringsliv har svårt att nå en samsyn. Istället pratar de förbi varandra på ett sätt som en debattör träffande beskrivit som "en planskild korsning".


Som jag ser det handlar frågan om alternativ finansiering i grunden inte om – trots namnet – finansiering, utan om hur vi på bästa sätt ska upprätthålla en effektiv och hållbar infrastruktur.

Moderna samhällen som vårt förutsätter tillväxt och effektiva transportvägar. Samtidigt visar i princip alla bedömningar att behovet av såväl nyinvestering som drift och underhåll av infrastrukturen vida överstiger vad statskassan klarar av.

Redan idag lider framförallt tillväxtregionerna av en växande klyfta mellan behov av och satsningar på infrastruktur. 
Priset får medborgare och näringsliv betala i form av bland annat ökad trängsel, allt längre trafikköer, långa restider och bristande tillgänglighet.Problemet är inte unikt för Sverige. Men till skillnad från oss har flera andra länder – bland annat några av våra grannländer – kommit en bit på vägen när det gäller att hitta bra lösningar, inte minst tack vare positiva erfarenheter av privatfinansiering genom OPS (offentlig-privat samverkan).


Diskussionen om OPS har i Sverige ofta stannat vid konstaterandet att staten kan låna kapital billigare än någon annan, och så är det förmodligen.

Men i många andra länder ses OPS snarast som en upphandlingsform med fokus på investeringens hela livscykel, som ett medel att öka effektiviteten och höja kvaliteten på offentliga tjänster. Det bör vi göra även i Sverige.

Med OPS läggs en större del av ansvaret för ett projekt på entreprenören. Det är ett ansvar som sträcker sig från utförandet till långsiktig förvaltning (drift och underhåll) och stimulerar innovation och nytänkande kring materialanvändning, konstruktion, arbetsprocess och resursutnyttjande. Det leder i sin tur till bättre långsiktig ekonomi i projekten.


I OPS-modellen finns en inbyggd kraft som rätt utnyttjad kan få fart på såväl förnyelsen som kreativiteten och produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen, en kraft som gör det lönsamt för entreprenörer att ta ett stort ansvar för ett projekts hela livscykel.


Chef för Svevias verksamhetsutveckling

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus
Krönika Fredrick Lekarp

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström