FOTO: Hanna Teleman

Nytt klassningssystem


ska minska miljöpåverkan

Uppdaterad 13 februari 2012 09:48. Publicerad 13 februari 2012 06:08
Svenska infrastrukturprojekt är på väg att miljöklassas.
- Vi vill få fram nya arbetssätt som skonar miljön och omgivningen och samtidigt gör att vi bygger mer resurseffektivt, säger Stefan Uppenberg vid teknikkonsultföretaget WSP.

Stefan Uppenberg, WSP.

På uppdrag av Trafikverket arbetar han med att utveckla metodik för miljödeklarering av infrastrukturprojekt.
Sedan tidigare finns det system som mäter hållbarhet för hus och fastigheter. Med en ny, internationell version av det brittiska klassningssystemet Ceequal är det möjligt att även mäta hållbarheten vid större byggnationer som vägar, broar, järnvägar och tunnlar.

Tanken med Ceequal är att långsiktigt orsaka mindre miljöpåverkan och kostnader.
Systemet bedömer såväl sociala som ekologiska faktorer enligt ett poäng- och betygsbaserat system. Genom att bland annat betygsätta material, energi och koldioxid, transporter, projektledning, den historiska miljöns inverkan och hur människor runt omkring påverkas går det att få ett helhetsgrepp om projektets miljöpåverkan.

– Ceequal är ett bra verktyg som i ett tidigt skede i ett projekt samlar folk med olika kompetenser för diskutera hur hållbarhetsfrågor ska hanteras, säger Stefan Uppenberg, miljö- och hållbarhetskonsult på WSP.
Sedan en tid tillbaka arbetar de europeiska vägverken med att ta fram ett gemensamt system för hållbarhetsklassning.

I september förra året startade ett pilotprojekt för att Ceequalklassa ett vägprojekt vid E4 Rotebro, Sveriges mest trafikerade korsning, där två befintliga broar över järnvägen just nu håller på att ersättas med två nya. Och fortsättning följer. Flera entreprenörföretag ligger i startgroparna för att klassa större och mindre infrastruktur- och anläggningsprojekt runt om i Sverige.

– Genom att ta fram systematiska arbetssätt för miljödeklarationer med fokus på klimat, energi, farliga ämnen och biologisk mångfald så blir det enklare för alla inblandade att nå målen, säger Stefan Uppenberg.
Syftet med miljödeklarationer är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information; att klargöra produkternas eller tjänsternas resursanvändning, energiförbrukning och potentiella miljöpåverkan.

– Det handlar om att på bästa sätt skona miljön, omgivningen och att bygga så resurseffektivt som möjligt. Det i sin tur innebär också stora möjligheter till ekonomiska besparingar.
-Om större hänsyn tas till rätt val av material och drift, så påverkar det dessutom en betydande del av klimatgasutsläppen, säger Stefan Uppenberg.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström