FOTO: Mikael Bergling

Trafikverket vill ha


skatt på dubbdäck

Uppdaterad 13 mars 2012 18:46. Publicerad 13 mars 2012 09:45
Det är dags att införa en skatt på dubbdäck.
Det menar Trafikverket.
-Skatt på dubbdäck minskar användningen och förbättrar luftkvaliteten utan att trafiksäkerheten och framkomligheten behöver försämras, säger luftkvalitetssamordnare Martin Juneholm vid Trafikverket.
Sedan några år omfattas Sverige av EU:s så kallade gränsvärdesdirektiv för hur stor koncentration av mycket små inandningsbara hälsofarliga partiklar (PM10) det får finnas i luften.
Det är partiklar som bland annat kan ge upphov till luftvägs- och hjärt- och kärlsjukdomar.

Problemen finns oftast i stadsmiljöer med trånga gator och mycket trafik. I Sverige är vägdamm en viktig lokal källa till att normen emellanåt överskrids, vilket framför allt sker under torra perioder på vintern och våren.
Dammet orsakas under dessa perioder främst av vintersandning och av slitage av vägbeläggningen på grund av dubb- däcksanvändning.

River upp små partiklar
För att minska problemen i extra utsatta områden har politikerna i Stockholm, Göteborg och Uppsala förbjudit dubbdäck på gator med extra stora problem.
Visserligen avger dubbdäcken själva bara små mängder partiklar, men de river upp desto större mängder ur vägbanan.

I maj 2011 fälldes Sverige i EU-domstolen för att under en rad år ha överskridit EU:s gränsvärden. Om inte Sverige rättar sig efter EU-domen har EU-kommissionen möjlighet att gå vidare och kräva att Sverige betalar böter för regelbrott.
Nyligen skickade den svenska regeringen en skrivelse till kommissionen där den hävdar att ”återkommande överskridanden endast omfattar det dagliga gränsvärdet och inte det årliga gränsvärdet. Överskridanden har dessutom endast skett i gatunivå, inte i urban bakgrund”.

Förbjuda dubbdäck
Regeringen lyfter i sitt svar fram möjligheterna till lokala dubbdäcksförbud som en väg att få ner halten farliga partiklar i luften.
I en skrivelse till regeringen hävdar Trafikverket att det krävs bättre åtgärder för att få ner dubbdäcksanvändningen och därigenom andelen farliga partiklar i luften.

”Det är Trafikverkets uppfattning att skatt på dubbdäcksanvändning i utpekade områden är ett ändamålsenligt styrmedel och att det bör införas”, skriver verket bland annat och lyfter fram Norge som ett föredöme.

”Där har sedan 1990-talet lokala avgifter använts i de största städerna för att styra ner dubbdäcksanvändningen till nivåer som gör att man numera klarar (EU) direktivets gränsvärden. Enligt utvärdering av säkerhetseffekten av denna kraftfulla minskning i dubbdäcksandel, har det skett utan några större negativa effekter på personskadeolyckorna.”

-Det gäller att minska problemen vid källan. Egentligen finns det bara två alternativ – antingen minskar vi trafikvolymerna väsentligt eller dubbdäcksanvändningen. Vi vet sedan tidigare att det är svårt att styra trafikvolymerna i storstäderna och då återstår dubbdäcken, säger Martin Juneholm som är nationell luftkvalitetssamordnare vid Trafikverket.

- Vi måste klara luftkvalitetsdirektivet och vill därför minska dubbdäcksanvändningen, men av trafiksäkerhets och framkomlighetsskäl vill vi inte helt få bort den. En skatt därför en bra väg att gå.

Hur stor skatt?
-Det har vi inte utrett. I Norge kostar det cirka 1500 kronor per år i skatt för den som väljer att köra med dubbdäck i de aktuella områdena. Det är kanske en ganska bra nivå.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström