Klicka på bilden för att se hela grafiken i ett större format.

Trafikkaos Stockholm

Uppdaterad 13 juni 2013 16:47. Publicerad 23 april 2012 11:23
Efter klartecken för Förbifart Stockholm och tunnelbana till Nacka väntar nästa stora trätoämne i Stockholms­ debatten: Östra länken.
— Den här gången kan inte lösningen dröja i 30 år, säger det före detta borgarrådet och regeringens tidigare förhandlingsman Carl Cederschiöld (M).
Grafiken här ovan visar några av de större infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet som håller på att byggas, planeras eller diskuteras.
Det är vägar och järnvägar. Broar och tunnlar. Gemensamt för flera av dem
är att de borde startats för flera år sedan, enligt många experter. Hade till exempel alla förslagen i det så kallade Dennispaketet från början av 1990-talet genomförts, hade de samhällsekonomiska intäkterna varit 50 miljarder kronor högre under perioden 2000–2010, enligt beräkningar av det dåvarande verket för Näringslivsutveckling.

Lagom till julen 2007 fick staten och stockholmspolitikerna en julklapp: ett Cederschiöldspaket, där regionen enades om vilken infrastruktur som var mest nödvändig fram till 2021. Stockholmsöverenskommelsen var slutpunkten på nära 30 års blockeringar av trafiklösningar.

Under andra halvan av 80-talet beskrevs Stockholm som en stad på kokpunkten. Arbetsmarknaden var i stark tillväxt, arbetslöshet i stort sett obefintlig. Expansionen i regionen gjorde Stockholmstrafiken extremt ansträngd, sett både till väg- och kollektivtrafik.

STORK – Storstadstrafikutredningen – radade upp problem. Men pekade också på lösningar. På 1990-talet skulle det bli handling.
Och en del handling blev det, även om Dennispaketet inte genomfördes fullt ut. Det blev till exempel ingen Förbifart och ingen komplett ringled.
Men det kan det bli nu.
– Jag tror att det framöver blir en enklare och mer sammanhållen process och en nationell plan där storstadsområdena är centrala, säger Carl Cederschiöld.

Det han tänker på är regeringens förslag till ny planprocess, som ska minska risken för blockeringar och där det fattas beslut
om en nationell strategi för
infrastrukturen vart fjärde år.
– Vi tog fram en prioriterad lista till 2021. Men vi gjorde också en överblick för de kommande tio åren. Där fanns till exempel tunnelbana till Nacka med. Att man nu sätter igång det arbetet är logiskt och rätt.
Nästa stora diskussion – efter den om Förbifart Stockholm – blir den om Österleden.
– Det är logiskt att sluta ringen runt Stockholm. Snart är sista delen av ”hästskon” i form av Norra länken klar. Och en tunnelbana ut till Nacka kan leda till ökade behov av Östra länken tack vare ökat bostadsbyggande.

Det tidigare finansborgarrådet anser att det saknas en regional nivå där de avgörande besluten om Stor-Stockholms framtid kan fattas.
För några år sedan lyfte OECD i sin Territorial Review om Stockholmsregionen fram områdets framgångar inom innovation och utbildning.

– Men de såg samtidigt brister i infrastrukturen, det institutionella regionala ansvaret och integrationspolitiken, säger Carl Cederschiöld.

Han menar att det blivit en olycklig stridslinje mellan kollektivtrafik och vägar när regionens infrastruktur diskuteras.
– Man måste satsa på båda. Vad det handlar om är system som hänger ihop, där olika transportsystem kan kombineras.
Men varje tid kom- mer nog att ha sin Förbifartsdebatt:
– Det här tar aldrig slut.

JANNE SUNDLING
redaktionen@pavag.nu

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus
Förbifart Stockholm
Det största vägprojektet någonsin i Stockholms län. Binder samman norra och södra Stockholm och flera regionala stadskärnor. Av ledens 21 km kommer drygt 18 km gå i tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter. Det väntas ta cirka ett decennium att bygga förbifarten.

Norra länken
Bildar tillsammans med södra länken och Essingeleden en sammanhängande trafikled. Fem kilometer lång, varav fyra i tunnlar. Väntas helt invigd 2019.

Östra länken
Sista delen i en tänkt motorvägsring runt Stockholm. Diskuterad i decennier. Kan delvis sambyggas med en ny tunnelbanelinje från Kungsträdgården via Djurgården till Nacka (under saltsjön). Byggtiden beräknas till cirka 15 år.

Citybanan
Sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms Södra med två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. Beräknas vara klar 2017. Fördubblar spårkapaciteten i Stockholm.

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström