Klicka på bilden för att se en grafiken i ett större format.

Rena byggfebern i Öresund

Uppdaterad 13 juni 2013 16:47. Publicerad 24 april 2012 06:54
Från att ha varit på dekis är Öresundsregionen i dag ett av norra Europas mest snabbväxande områden.
— Vi står inför en trafikinfarkt om inget görs. Det behövs stora satsningar på både spår och vägar, säger Stephan Müchler som är vd för Syd­ svenska Handelskammaren.
Liknande uppfattning har Mats Peterson, enhetschef för infrastruktur inom Region Skåne.
– Det är framför allt spårkapaciteten som behöver byggas ut.

För ett par decennier sedan var Öresundsregionen
ett område i kris med varvsnedläggningar, förlorade industrijobb och hög arbetslöshet.
För Malmö kom vändningen med Öresundsbron och ombyggnaden av det gamla varvsområdet. Där det en gång byggdes supertankers och ubåtar finns det idag ett par hundra små­ och stora företag, attraktiva bostäder, tusentals arbetsplatser, ett av Europas högsta – och mest vridna – bostadshus och Sveriges största högskola med 1 400 anställda och 25 000 studenter.

Citytunneln – egentligen två parallella järnvägstunnlar under Malmö – har snabbat på utvecklingen och förenklat kommunikationerna med Köpenhamn.

Fler arbetare i Lund
Från att ha varit en fattig industristad på dekis är Malmö idag – det är åtminstone den bild som kommunledningen lanserar – Skandinaviens svar på Berlin med en växande ung kreativ klass, avantgardistisk urban kultur och spännande (svart)klubbar.
Numera finns det fler industriarbetare i akademikerstaden Lund än i arbetarstaden Malmö.

Det senaste årets dödskjutningar har solkat ner bilden och berättar om ett annat Malmö. Men oavsett kriminella gäng, smuggelsprit, stulna vapen och svartklubbar växer staden med flera tusen invånare per år.

Statistik från Svenska och danska myndigheter skissar på en liknande utveckling för Öresundsregionen som helhet. Idag bor det cirka 1 600 000 människor runt sundet. 2030 beräknas antalet – med regionförstoring – nästan ha fördubblats.

Ekonomin spås en liknande utveckling, mycket tack vare en rad stora spännande företag och vetenskapliga kluster, bland annat inom materialkunskap, livsmedelsteknik, medicin och IT.

Öresundsbon är i allmänhet bättre utbildad än svensken och dansken i genomsnitt.

Mycket mer att göra
Dagligen arbetspendlar cirka 20 000 personer över sundet, vilket är en kraftig ökning jämfört med tiden före bron.

– Det har tveklöst skett mycket när det gäller pendlingen och integrationen över sundet. Men det borde ha hänt ännu mer med tanke på hur många människor det bor här. Varje dag går det till exempel 100 000 fordon bara mellan Malmö och Lund, säger Stephan Müchler.


*Varför har det inte hänt mer?

– Integration tar tid – oavsett om det handlar om arbete, utbildning, sjukvård eller något annat – och måste få ta tid. Ska den få riktig fart krävs det att regelverken, till exempel när det gäller skatter och sjukförsäkringar, på respektive sida av sundet harmoniseras. Där finns det mycket att göra.

För att inte tillväxten ska hämmas behöver integrationen i Öresundsregionen stärkas, enligt en studie av OECD. Framför allt Köpenhamnområdet riskerar annars att inom några år få brist på högutbildad arbetskraft.

– Nyckeln är att satsa på bättre infrastruktur. Det leder till större arbetsmarknadsregioner som i sin
tur ökar företagens möjligheter att
hitta kvalificerad arbetskraft och människors möjligheter
att hitta jobb. Regionförstoring ger
också större marknader, säger Stephan Müchler.

Ny sundstunnel
Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning befarar 
att befolkningstillväxten i Öresundsregionen leder till trängselproblem på både  vägar och spår.

– Vi står inför en trafikinfarkt i Skåne om inget görs. En sådan skulle drabba hela Sverige med tanke på att en stor del av de varor som exporteras från Sverige passerar oss, säger Stephan Müchler.

– Bland annat behöver kapaciteten på Södra stambanan öka med hjälp av fler spår. Det krävs också bättre pendlingsmöjligheter och fler filer på E6:an, framför allt söder om Helsingborg. Och så klart en ny fast förbindelse över sundet. Det är mycket som måste göras.

Storsatsningen på forskning i Lund ska ge 25 000 nya arbetsplatser

En helt ny stadsdel byggs i Lund i anslutning till Sveriges mest avancerade – och dyraste – forskningsanläggningar: European Spallation Source (ESS) och Max IV.
2025 ska det nya området ha 3000 bostäder och 25 000 arbetsplatser.

Max IV är en så kallad synkro- tronstrålningsanläggning där forskarna bland annat ska studera reaktioner med mycket korta tidsförlopp. Anläggningen uppges bli den mest kraftfulla i världen. Miljövetare, energiforskare, paleontologer och materialforskare är exempel på vetenskapsmän som kan ha nytta av Max IV i sitt arbete.

ESS ska bli ett flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikro- skop, där man studerar material – från polymerer och läkemedel till membran och molekyler.
Bara ESS-anläggningen väntas förbruka 300 GWh energi per år, vilket motsvarar förbrukningen för ungefär 15 000 normalvillor.
De båda projekten kostar cirka 17–18 miljarder kronor att bygga. Till det ska läggas omfattande kringinvesteringar i bland annat bostäder, vägar och spårvägslinjer.
Anläggningarna beräknas vara i drift 2020.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Fakta


Cirka 20 000 personer arbetspendlar dagligen över sundet. Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har pendlingen ökat med cirka 600 procent.

Spårvägar
· I Malmö, Lund och Helsingborg planeras det för stadsspårvägar.
· På sikt kan det byggas snabbspårvägar på sträckorna Helsingborg-Höganäs, Lund-Dalby, Malmö-Ska- nör/Falsterbo, Malmö-Lomma-Bjärred och Kristian- stad-Åhus. Även på den danska sidan av Öresund diskuteras snabbspårvägar, bland annat mellan Lundtofte och Ishøj utanför Köpenhamn.
Tåg
· Genom att järnvägsförbindelsen mellan Malmö och Ystad delvis dras om öppnas för den så kallade Sturupspendeln, en tågförbindelse mellan Öresundsregionens största flygplatser Kastrup och Sturup.
· Utbyggnad av järnvägen mellan Hässleholm och Kristianstad till dubbelspår.
· Med Simrishamnsbanan knyts Österlen – Sveriges Provence – närmare Öresundsregionen vilket underlättar för bland annat arbetspendling.
· För att klara såväl gods- som persontransporter behöver södra stambanan genom Skåne byggas ut med ytterligare spår.
Tunnlar
· 2020 beräknas den 18 kilometer långa tunneln under Fehmarn Bält mellan danska Rödby och tyska Puttgarden vara klar. Bil- och järnvägstunneln blir världens längsta sänktunnel. Den är en förutsättning för höghastighetsjärnväg mellan Skandinavien och övriga Europa.
· Det första förslaget till en fast förbindelse över Öresund presenterades 1886. Mer än 100 år senare – sommaren 2000 – invigdes Öresundsbron. Ökade godstransporter, intensivare regional arbetspendling och tunneln under Fehmarn Bält väntas leda till att Öresundsbron om några år når sitt kapacitetstak, vilket öppnar för en väg- och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Tunneln, som lär bli helt avgiftsfinansierad, förutsätter i praktiken en ny förbifart för väg- och spårtrafik norr och väster om Köpenhamn.
Tunnelbana
Tunnelbana mellan Malmö- och Köpenhamn. En gemensam dansk-svensk utredning – delvis finansierad av EU – ska ta fram förslag på hur kommunikationerna mellan städerna ska klaras när Öresundsbron om några år når sitt kapacitetstak.
Vägar
Utbyggnad av E22:an mellan Lund och Kristianstad. Satsning på speciella ”tågliknande” snabba pendlarbussar.

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström