Här är fem utmaningar för infrastruktursektorn

Uppdaterad 26 april 2012 16:42. Publicerad 26 april 2012 16:42
”En viktig sektor som erbjuder stora, varierande och intressanta utmaningar för den som vill vara med och bygga samhället.”
Läs Charlotte Sandströms ledare.
Infrastrukturbranschen beskrivs ofta med ord och utrryck som ”skärpning gubbar”, ”konservativ”, ”inte särskilt nytänkade”, ”trög utveckling”, ”brist på innovationer…”

Men är det en sann bild?
 Och är det en beskrivning som attraherar unga civilingenjörer och alla andra som behövs för att vi i framtiden ska klara att effektivt och smart bygga och underhålla den svenska infrastrukturen?
Jag tror inte det.

De svenska storstadsområdena växer, både till yta och befolkning. 2050 väntas det bo tio miljoner människor i Öresundsregionen, östra Mälardalen och Västsverige. Det är nästan en halv miljon mer än vad det bor i hela Sverige i dag. En sådan utveckling ställer enorma krav på en redan eftersatt infrastruktur och innebär en rad utmaningar. Några exempel:

Utmaning 1: Bygg mer. Trängseln på vägar och järnvägar blir allt värre i takt med att ekonomin växer och arbetspendling och godsdistribution ökar. Att kapacitetsbristen i transportsystemen redan är påtaglig framgår bland annat av Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning som snart presenteras i sin helhet för regeringen.

Utmaning 2: Vårda bättre. Det räcker inte att bara bygga mer. Vi måste också utnyttja befintliga system på ett smartare och effektivare sätt och bli bättre på att vårda det vi redan har. Det innebär att mer resurser behöver satsas på drift och underhåll av vägar och infrastruktur.

Utmaning 3: Utnyttja alla transportslagen. Sjöfarten, till exempel, lider inte av kapacitetsbrist, vare sig när det gäller transport av människor eller gods. Här finns en jättepotential. Varför kan inte jag – och många andra – som bor i Stockholm ta snabbåten till jobbet? Vatten finns det ju gott om.

Utmaning 4: Ge rätt bild. Infrastruktursektorn är en spännande bransch med utmaningar och arbetsuppgifter som jag är övertygad attraherar unga dedikerade civilingenjörer.
Om de får korrekt information.
För några veckor sedan var jag på FIA:s ”grande finale”. Där diskuterade vi bland annat vilken bild vi själva förmedlar av branschen. Ska vi kunna attrahera nya kompetenta, engagerade och dedikerade medarbetare är det hög tid att vi lyfter fram allt spännande med infrastruktursektorn. En viktig sektor som erbjuder stora, varierande och intressanta utmaningar för den som vill vara med och bygga samhället.
Varje dag, året om.

Utmaning 5: Det är dags att vi tillsammans jobbar för att stärka infrastrukturbranschens varumärke och attraktionskraft. Jag tycker att det bör vara en given punkt på ”Nya FIA:s” agenda!

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström