Artiklar

Infrastrukturprojekten som ska lyfta Europa

Mitt i den ekonomiska krisen satsar EU på infrastruktur.

Nyligen anslog kommissionen ytterligare 1,8 miljarder kronor till nyckelprojekt.

– I slutet av november kommer en liknande summa anslås för nästa år. Den ekonomiska krisen stoppar inte de prioriterade projekten, säger Francesco Falco osm är informationschef på Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA).

2007 antog EU-kommissionen TEN-T-programmet – ett 30 punkter långt program med prioriterade infrastrukturprojekt inom EU med en total budget på 52 miljarder kronor och med färdigställande före år 2020.

Järnvägsrelaterade infrastrukturprojekt finansieras mest – 60 procent av de 52 miljarderna läggs på ny- och utbyggnad av det europeiska järnvägsnätet.

– Ett viktigt mål för EU:s transportpolitik är att bidra till att den inre marknaden uppnås genom väl fungerande gränsöverskridande transportsystem. TEN-T-projekten är viktigaste instrumentet för detta, säger Anna Ibrisagic (M), suppleant i Europaparlamentets transportutskott.

Ett av projekten som omfattas av TEN-T-satsningen är den planerade kombinerade järnvägs- och biltunneln under Fehmarn Bält, som kopplar samman danska Lolland med tyska Fehmarn. Den nästan 18 kilometer långa tunneln är beräknad att kosta drygt 50 miljarder kronor, varav EU skjuter till en knapp tiondel i förstudier och liknande insatser.

Just nu pågår tunnelkonsortiet Femern A/S förkvalificering, där intresserade byggkonsortier kan i detalj ta del av projektet innan de lämnar in ett anbud före den18 januari nästa år.

Målet är att första tågen och bilarna ska rulla i tunneln 2021.

– Tillsammans kan vi skapa en ny europeisk förebildsregion. Här kan vi lära mycket av Öresundsbron när det gäller gränsöverskridande utveckling. Idag är det en integrerad region med flexibel arbetskraft, säger Ajs Dam, kommunikationsdirektör på Femern A/S.

Ett annat av de 30 projekten är utvecklandet av en järnvägsförbindelse på sträckan Berlin-Verona/Milano-Bologna-Neapel-Messina-Palermo. Längs den 180 mil långa sträckan är det inte bara järnvägsspår som nyläggs eller uppgraderas – en viktig del i projektet är den 56 kilometer långa tunneln genom Brennerpasset. När den står klar år 2025 kommer restiden mellan Innsbruck och Bolzano, det vill säga genom Alperna förkortas med en tredjedel till under en timme. Dessutom kommer kapaciteten i den dubbelpipiga tunneln för både gods- och persontrafik mångdubblas. 27 procent av tunnelbygget, som totalt beräknas kosta 55 miljarder kronor står EU för – resten delas mellan Italien och Österrike.

Förutom tunneln byggs också en bro mellan italienska fastlandet och Sicilien, den så kallade Messinabron. Den relativt korta bron – med ett hängspann på 3 300 meter – är komplicerad, då området både är jordbävningsdrabbat och sundet är extremt strömt. Det visar sig också på prislappen: bron som ska stå färdig 2015 kommer kosta över 55 miljarder kronor, varav nästan nio miljarder kommer från EU.

Förutom de 30 högst prioriterade projekten satsar TEN-T även i andra infrastrukturprojekt. Ett aktuellt exempel är Bottniakorridoren – den kustnära järnvägssträckningen runt Bottenviken, där färdigställandet av järnvägsförbindelsen mellan Boden-Haparanda var färdig förra året och där TEN-T stod för en tiondel av den totala budgeten på 240 miljoner kronor.

– Jag är glad att kommissionen i TEN-T har uppmärksammat norra Sveriges betydelse, då goda transporter inom såväl som till och från Norr- och Västerbotten är en nödvändighet för att regionen skall vara attraktiv för företag och invånare, säger Anna Ibrisagic (M).

Den 27 till 29 november håller TEN-T nästa konferens i Bryssel för sökande. Storleken på hur mycket pengar som kommer öronmärkas då är inte helt klart då det ska förhandlas fram av medlemsstaterna – men det handlar om betydande belopp.

– Uppskattningsvis handlar det om närmare tio miljarder kronor som kommer anslås till fleråriga infrastrukturprojekt och nästan två miljarder kronor för årliga projekt, säger Francesco Falco på TEN-T EA.

Prioriterade projekten hos TEN-T EA – och deras beviljade anslag

 • Järnvägförbindelse Berlin-Verona/Milano-Bologna-Neapel-Messina-Palermo [8,8 miljarder SEK].
 • Höghastighetsjärnvägsförbindelse Paris-Bryssel-Köln-Amsterdam-London [324 miljoner SEK].
 • Höghastighetsjärnvägförbindelse i sydvästra Europa (Portugal/Spanien/Frankrike) [6,6 miljarder SEK].
 • Höghastighetsjärnvägförbindelse Öst (Paris-Luxembourg-Mannheim) [90 miljoner SEK].
 • Järnvägsförbindelse Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-Ukraina [7,4 miljarder SEK].
 • Motorvägsförbindelse Igoumenitsa/Patra-Athina-Sofia-Budapest [32 miljoner SEK].
 • Multimodal vägförbindelse Portugal/Spanien-övriga Europa [285 miljoner SEK].
 • Nordiska järnvägs/vägtriangeln (Helsingfors/Stockholm/Köpenhamn/norska gränsen) [1,7 miljarder SEK].
 • Vägförbindelsen Storbritannien/Ireland/Benelux [748 miljoner SEK].
 • Satellitnavigationssystemet Galileo [1,7 miljarder SEK].
 • Godsjärnvägsförbindelsen Sines/Algeciras-Madrid-Paris [68 miljoner SEK].
 • Godsjärnvägsförbindelse Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-Bratislava [4,8 miljarder SEK].
 • Vattenförbindelse Rhine/Meuse-Main-Danube [1,7 miljarder SEK].
 • Höghastighetsjärnvägsutbyggnad på Iberiska halvön [2,8 miljarder SEK].
 • Järnvägsförbindelse Fehmarn Bält [3,4 miljarder SEK].
 • Havets Motorvägar (utveckling av europeisk sjöfart) [1,1 miljarder SEK].
 • Järnvägsförbindelse Aten–Sofia–Budapest–Wien–Prag–Nürnberg/Dresden [198 miljoner SEK].
 • Järnvägsförbindelse Gdańsk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien [38 miljoner SEK].
 • Järnvägsförbindelse Lyon/Genevé-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antwerpen [4,3 miljarder SEK].
 • Motorvägsförbindelse Gdańsk-Brno/Bratislava-Wien [-].
 • Järnväg/vägförbindelse Irland/Storbritannien/kontinenten [264 miljoner SEK].
 • ”Rail Baltica”-järnvägförbindelse Warszawa-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsingfors [1,1 miljard SEK].
 • ”Eurocaprail”- järnvägsförbindelse Brussels-Luxembourg-Strasbourg [514 miljoner SEK].
 • Järnvägsförbindelse på den Joniska/Adriatiska intermodala korridoren (nordvästa Grekland) [135 miljoner SEK].
 • Inlandsvattenvägsförbindelse Seine-Scheldt [3,8 miljarder SEK].

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *