Artiklar

Ny studie om olyckor mellan cyklister och tunga fordon

25 procent av cykelolyckorna med svåra eller dödande skador sker efter kollision med lastbilar eller bussar. En ny studie ska ge svar på var, när, hur och varför de sker.
Enligt statistik från STRADA utgör olyckor mellan cykel och lastbilar (tunga och lätta) samt bussar drygt fem procent av det totala antalet olyckor. Dessa olyckor är dock ofta av mycket allvarlig karaktär och sett till dödsolyckor utgör de cirka 25 procent.

– För tunga lastbilar dominerar högersväng med cyklist kommande i samma färdriktning. Vid intervju med lastbilsförarna framkommer att de ofta upplever att de inte sett cyklisten före olyckan. Anledningen har då exempelvis varit den ”döda vinkeln” eller att det egna fordonet skymt sikten. Andra orsaker man uppger är att cyklisten kommit upp jämsides med hög fart på höger sida av lastbilen, säger Agneta Hjortzberg, Risk Manager på If till PåVäg.nu.

Försäkringsbolaget har sammanställt olyckor mellan cykel och tunga fordon mellan åren 2008-2011. If har också analyserat anmälda skador där motorfordonet haft en försäkring hos nämnda bolag. Dessutom har intervjuer med yrkesförare och trafiklärare genomförts.

– Vi arbetar aktivt med forskning, utbildning och förebyggande åtgärder för att bidra till en trafiksäkrare miljö. Ett av våra fokusområden är oskyddade trafikanter i interaktion med yrkesförare. Eftersom konsekvenserna av dessa olyckor är mycket allvarliga är det av yttersta betydelse att förstå var, när, hur och varför de sker, säger Agneta Hjortzberg.

Mellan cyklister och bussar dominerar olyckor som sker i samma färdriktning och specifikt omkörning.

– Detta är ofta olyckor där cyklisten har för lite utrymme på vägen och kolliderar med bussen eller exempelvis vägkanten. En annan orsak till olyckan kan vara att cyklisten tappar kontrollen och faller, säger Agneta Hjortzberg som berättar att många olyckor sker i närheten av busshållplatser i samband med in- och utfart samt under filbyten.

75 procent av olyckorna mellan lätta lastbilar och cyklister sker i korsning. Studien visar att olyckorna vanligtvis sker före det att lastbilen passerat korsningen och cyklisten kommer från vänster eller höger.

– Orsaken är ofta att föraren inte sett cyklisten, att denna har kommit fort eller det har blivit ett missförstånd om vem som har företräde. Till skillnad från personbilar förekommer olyckor med lätta lastbilar ibland på gång- och cykelbanor på grund av tillfälligt lastnings- och lossningsarbete. Detta kan ofta ge överraskande situationer som uppstår då cyklisten inte förväntar sig hinder på vägen.

Studien kommer att presenteras i sin helhet på Transportforum i Linköping i nästa vecka.

– Med studien kan vi ge underlag till trafikplanerare, myndigheter, fordonstillverkare samt utveckla If´s skadeförebyggande program där vi bland annat utbildar yrkesförare. Dessutom syftar det till att lyfta upp och informera alla trafikanter om riskfyllda situationer och skapa en förståelse för hur man bör agera på ett trafiksäkert sätt utifrån olika trafikanters förutsättningar, säger Agneta Hjortzberg till PåVäg.nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *