Svenska folket i ny Sifo: Testa alla äldre bilförare

Uppdaterad 7 februari 2012 13:25. Publicerad 7 februari 2012 13:00
Åtta av tio svenskar vill att det ska införas återkommande tester av bilförare över 70 år.
-Att utgå från just åldern är diskriminering, säger Curt Persson, ordförande i Pensionärernas Riksorganisation (PRO).

Curt Persson, PRO

På tidningen På Vägs uppdrag har analysföretaget TNS Sifo frågat ett representativt urval av svenska folket om de tycker att de bör införas återkommande tester av bilförare över 70 år.

*81 svarade att det bör införas sådana tester. 17 procent uppgav att de var emot.
*Av de svarande i åldern 15-29 år uppgav 88 procent att det bör införas tester.
*Även bland pensionärerna är det många som är för tester. 64 procent av de svarande i åldern 65 år eller äldre vill ha återkommande tester av äldre bilförare.

PRO:s ordförande Curt Persson är av en annan uppfattning.
-Bara för att det står en viss siffra intill ett namn innebär inte det att man kan avgöra hur pass bra bilförare personen är. Jag tror att man känner sig själv bäst och att man anpassar sin körning efter sina förutsättningar. Jag själv är snart inne på mitt 74:e år och det är stor skillnad på min körning nu jämfört med hur den var tidigare.
-Samtidigt gäller det att läkarna inte är fega utan vågar säga åt och rapporterar patienter som inte är lämplig att köra bil.

Bör det finnas frivilliga tester?
-Det vore mycket bra om den som känner sig osäker på sin förmåga kunde testa den. Men det ska vara frivilligt, säger Curt Persson.

Inte heller forskaren Tania Dukic på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är positiv till återkommande tester av äldre bilförare.
- Det finns länder där man infört sådana här tester. Trots det har inte antalet olyckor minskat. Fortfarande är det unga män som oftast är inblandade i olyckor.

Enligt Tania Dukic är dock många äldre personer positiva till att genomgå frivilliga tester.
-De vill ofta veta vilka krav som gäller, men också visa att de fortfarande kan köra bil.

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström