Satsa mycket mer på vinterväghållningen

Uppdaterad 25 juni 2012 13:13. Publicerad 12 december 2011 10:51
Framkomlighet vintertid är inte bara en däckfråga.
Vinterväghållning måste också få en högre prioritet, skriver Mårten Johansson som är teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Mårten Johansson.

Lagkrav är positivt
Sveriges Åkeriföretag välkomnar att regeringen nu agerar för att införa krav på att det vid vinterväglag ska användas vinterdäck eller likvärdig utrustning på tunga fordons drivaxel. Kravet skall gälla för både svensk- och utlandsregistrerade tunga fordon.
 
Sveriges Åkeriföretag stödjer Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag till utformning av lagkravet: "Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxel den 1 december-31 mars när vinterväglag råder"
 
Syftet med förslaget till lagstiftning är att uppnå en bättre framkomlighet i vinterväglag. Med det duger inte att göra framkomligheten bara till en däckfråga. Vinterväghållning måste också få en högre prioritet
 
Vinterväghållning avgörande
Första snöovädret på säsongen tycks varje år bli en stor överraskning för många trafikanter, men också för väghållare. Oröjda eller isiga vägar gör att incidenter och olyckor ökar och det blir stopp i trafiken. Halkbekämpning och snöröjning måste därför förstärkas, särskilt på kritiska vägavsnitt, i backar, vägkorningar med mera.

Rapporten SINTEF A11467 från april 2009, redovisar försök i vinterväglag där flera olika typer av tunga lastbilsekipage, lastade och olastade, körs uppför en lång brant backe med stigningen 7,2 procent.
I rapporten betonas att det är viktigt med tyngd på drivhjulen i vinterväglag. Mjuka vinterdäck ger bättre framkomlighet än hårda drivdäck. Men försöken visade också att en friktion på 0,25 räcker för att reducera problemet med hårda däck och framkomlighet i stigningar.

Med plogning och sandning är det lätt att uppnå en friktion som är högre än 0,25. Minimering av halka på vägavsnitt som är kritiska bör därför få ökad fokus i vinterväghållningen för att säkra fordons framkomlighet.
 
Resurser att ploga, sanda och salta
Trafikverket och kommunerna är uppdragsgivare för vinterväghållning. De sitter därför på lösningen det vill säga att upphandla rätt resurser och effektivare styrning eller delegering av ansvar och befogenheter för vinterväghållning.
 
Kanske är avståndet ibland för långt mellan beställaren och den som svarar för praktisk vinterväghållning. Vinterväghållningstjänster upphandlas ofta av stora entreprenörer, mellanhänder, och omfattar vanligtvis stora geografiska områden. Den som utför plogning, sandning och saltning är emellertid ofta ett åkeriföretag som får sina uppdrag av dessa mellanhänder. Dessa åkeriföretags förare är förmodligen de som bäst kan bedöma var de kritiska vägavsnitten finns, där förstärkt vinterväghållning gör bäst nytta, och när förstärkta resurser behöver sättas in.
 
Framkomlighet i trafiken löser man därför inte enbart med krav på vinterdäck. Man måste kunna förlita sig på att också vägen är farbar och säker. Ploga vägarna, sanda och salta är avgörande för framkomligheten. Vägar är till för att användas och bör hållas i farbart skick för att samhället skall fungera även på vintern.
 

Teknikchef i Sveriges Åkeriföretag

Tipsa en vän om artikeln
Kommentarstjänsten drivs av Disqus

Mest läst

SyntaxError: Unexpected end of file
// API callbackjson({ "kind": "analytics#gaData", "id": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "query": { "start-date": "2012-08-08", "end-date": "2012-08-15", "ids": "ga:50689109", "dimensions": "ga:pagePath,ga:pageTitle", "metrics": [ "ga:pageviews" ], "sort": [ "-ga:pageviews" ], "filters": "ga:pagePath==@artiklar", "start-index": 1, "max-results": 20 }, "itemsPerPage": 20, "totalResults": 0, "selfLink": "https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:50689109&dimensions=ga:pagePath,ga:pageTitle&metrics=ga:pageviews&sort=-ga:pageviews&filters=ga:pagePath%3D%3D@artiklar&start-date=2012-08-08&end-date=2012-08-15&max-results=20", "profileInfo": { "profileId": "50689109", "accountId": "25825814", "webPropertyId": "UA-25825814-1", "internalWebPropertyId": "50116420", "profileName": "www.pavag.nu", "tableId": "ga:50689109" }, "containsSampledData": false, "columnHeaders": [ { "name": "ga:pagePath", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageTitle", "columnType": "DIMENSION", "dataType": "STRING" }, { "name": "ga:pageviews", "columnType": "METRIC", "dataType": "INTEGER" } ], "totalsForAllResults": { "ga:pageviews": "0" }});

Karriär

Ny på jobbet
Platsannonser
Källa: www.ams.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Vill du få På Vägs kalendarium i din kalender? Klicka här
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du säker på att alltid få det senaste om vägar och infrastruktur.
Namn
E-postadress
Annons
Annons
Postadress: På Väg, OTW,
Box 3265, 103 65 Stockholm
Tel: 08-50 55 62 00. E-post: redaktion@pavag.nu
Om webbplatsens cookiesöppnas i nytt fönster
På Väg produceras av OTW på uppdrag av Svevia.
Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström