Artiklar

Listan: Personerna som styr Infrastruktursverige

Politiker, direktörer, byråkrater, forskare och opinionsbildare. De här är de 70 mäktigaste i Infrastruktursverige, enligt På Vägs ranking.

Vad som är makt går givetvis att diskutera, samma sak gäller vad som ska räknas som samhällets infrastruktur. Vägar? Hamnar? Järnvägar? Avloppssystem? Skolsystemet? Sjukvården? För att begränsa oss har vi utgått från en klassisk definition av transportinfrastruktur, det vill säga vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och det som hör dit.

När det gäller vilka personer som bör finnas med på listan har vi fokuserat på de som är aktiva inom det här området, som beslutsfattare, opinionsbildare, forskare eller liknande.

Rankningen bygger på en enkät där vi bad 40 personer med central placering och god insikt i infrastrukturfrågor peka ut de tio mäktigaste på infrastrukturområdet.
Resultatet av enkäten har sedan bearbetats av På Vägs redaktion.

I bedömningen har elektorerna utgått från en samlad bedömning av personernas synlighet som makthavare (till exempel i media), deras faktiska maktposition och möjlighet att påverka, hur mycket de företräder ett starkt intresse i form av pengar eller antal människor och deras utsikter att påverka vad som sker i framtiden.

 1. Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister. 93 poäng.
 2. Gunnar Malm, generaldirektör Trafikverket. 87 poäng.
  Utredde sammanslagningen av Vägverket och Banverket och fick själv ta hand om chefskapet i den nya trafikbjässen Trafikverket. Transportveteran som varit vd för ASG och finansdirektör på SJ. Nämndes som tänkbar SJ-chef redan på 90-talet. Har regeringens öra och fick utreda höghastighetståg i Sverige. Borlängebo med ett upphandlingsansvar som gör att ingen av branschens aktörer vill bli ovän med honom. Civil-ekonom som har tagit greppet om både räls och resurser.
 3. Lars-Eric Aaro, vd LKAB. 70 poäng.
  LKAB står för nära hälften (45 procent) av godstransporterna på järnväg, är statens kassako och på väg att lyckas med bedriften att flytta ett samhälle (Malmberget) och en stad (Kiruna). Vittangison och långvägare i LKAB som började som lastare i gruvan. Malmens ekonomiska betydelse och väg ut i världen ger Aaro stor tyngd också i infrastruktursammanhang.
 4. Olof Persson, vd Volvo. 67 poäng.
  Volvo har alltid intagit en särställning bland svenska storföretag när det gäller makt och inflytande. Även om det är kineserna som i dag rattar Volvos personvagnar är Volvo AB:s inflytande markant både när det gäller världens och Sveriges infrastruktur. Volvos vd är inte bara mäktigast i Göteborg (enligt GP) utan har även makt som sträcker sig in i förarhytten på en stor del av de svenska vägtransporterna.
 5. Annelie Hulthén (S), ordförande i kommunstyrelsen Göteborg. 64 poäng.
  Fick den tuffa uppgiften att ta över efter Göteborgs ”starke man” Göran Johansson. Har fått bita i det sura äpplet genom korruptionsskandaler i Göteborgs kommunförvaltningar. Central i förhandlingarna om det Västsvenska infrastrukturpaketet. Resultatet i den kommande folkomröstningen om trängselskatterna lär avgöra framtiden för ”alternativ” finansiering av infrastruktur, inte bara i Göteborg vilket gör Annelie Hulthén till en extra central aktör. Har dessutom en nationell maktposition som ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott.
 6. Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare. 60 poäng.
  Under henne har Stockholms Handelskammare fått en starkare roll som opinionsbildare i frågor om infrastruktur och bostäder. Kammaren hittade den starkt retoriska bilden av Stockholms problem genom att förklara att det dagligen flyttar in motsvarande två fulla SL-bussar till regionen. Maria Rankka är ett pr-proffs med bakgrund i Prime PR och Timbro som gör den politiska vardagen svettig för länets allianspolitiker.
 7. Johan Karlström, koncernchef Skanska. 58 poäng.
  Snickaren som blev väg- och vatteningenjör var under flera år Skanskas problemlösare ute i världen. Sedan 2008 är han koncernchef för Skanska. Som sådan ska han greppa över mycket och har ett större globalt arbetsfält än konkurrenterna. Kan ta med sig viktiga internationella erfarenheter hem till Sverige. Hans bror Urban Karlström var planeringschef under Mats Odells tid som kommunikationsminister och har varit chef på VTI.
 8. Peter Wågström, koncernchef NCC. 55 poäng.
  På posten sedan 2011 och med tydligare inriktning på hus och fastigheter än sin Skanskakollega. Har inte haft så lång tid på sig. NCC tar hem störst andel av de offentliga jobben i landet. Även om de tidigare storskaliga projekten utomlands inte varit någon given succé, vill NCC vara med och slåss med storebror Skanska om de riktigt stora svenska projekten.
 9. Stefan Engdahl, chef investering Trafikverket. 54 poäng.
  Har, som den i särklass största beställaren av infrastrukturjobb i Sverige med en årlig volym på 30-35 miljarder, branschens viktigaste visitkort. Basar över sju linjechefer, 750 medarbetare och 600 interna konsulter. Väg- och vatteningenjör som började som trainee på Vägverket. Ska hålla koll på både grus och Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten).
 10. Magnus Kårestedt, vd Göteborgs hamn. 53 poäng.
  Tog över Göteborgs hamn 2003 och har sedan dess krympt det kommunala ansvaret i takt med att privata operatörer tagit över terminaldriften. Med 42 miljoner ton gods årligen är Göteborgs hamn i särklass störst i Sverige och den enda svenska hamnen med transoceantrafik. Slåss med hamnarna Rotterdam och Hamburg om att vara den givna importhamnen för Norden.
 11. Mats Paulsson, vice ordförande Peab. 50 poäng.
  Peab-bröderna Erik och Mats Paulsson har byggt stommen till det som nu är landets tredje största byggföretag. Än så länge har tyngdpunkten funnits i hus, de riktigt stora infraprojekten har låtit vänta på sig. Processen runt nya nationalarenan i Solna har skapat en hel del badwill och på sistone har ledningsproblemen i Peab varit märkbara.
 12. Ingemar Skogö, styrelseordförande Swedavia. 48 poäng.
  Statssekreterare på Kommunikationsdepartementet när de avgörande besluten om Öresundsförbindelsen togs. Senare chef på både Luftfartsverket och Vägverket. I dag har han kvar greppet om frågorna som ordförande för Swedavia, men också som landshövding i Västmanland. Infrastruktursveriges grå eminens.
 13. Tomas Carlsson, vd Sweco. 47 poäng.
  Ledde som chef för NCC Roads bolagets försök till erövringståg i Östeuropa. Blev senare chef för NCC Construction och ordförande i Sveriges Byggindustrier. Är sedan hösten 2012 vd på teknikkonsulten Sweco och hamnade i hetluften direkt efter mutmisstankar mot Sweco i Ukraina.
 14. Sten Nordin (M), finansborgarråd Stockholm. 46 poäng.
  Fryntlige Sten Nordin gillas av de flesta, men anses av många som svag. Till skillnad mot Malmö och Göteborg har inte Stockholms stad någon regional medaktör när den slåss för nya infrastruktursatsningar, vilket försvagar. Engagerad i kommunikationsfrågor, satt som riksdagsledamot i trafikutskottet.
 15. Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar. 45 poäng.
  Störst när det handlar om passagerartrafik. Genom utbyggnaden i Norvik, Nynäshamn, stärks godstrafiken. Alla pratar om Asientrafiken i Göteborg, men Stockholm har en minst lika god tillväxtpotential i Östersjötrafiken om inte svaveldirektivet sätter käppar i hjulet.
 16. Ilmar Reepalu (S), avgående kommunstyrelseordförande i Malmö. 44 poäng.
  Slutar som kommunstyrelseordförande i sommar, då han enligt egen uppgift ska gå ned till heltid. Ingen tror att den tidigare attackdykaren och arkitekten satsar på PRO, utan att han kommer att ägna mer tid åt att slåss för stärkta och nya förbindelser i Skåneregionen, till Danmark och Norge och mellan Sveriges tre storstäder.
 17. Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör Trafikverket. 42 poäng.
  Sveriges främste opinionsbildare i trafiksäkerhetsfrågor. Växte in i rollen redan som Folksams trafikexpert. Pappa till nollvisionen och 2+1-vägarna. Adjungerad professor på Chalmers.
 18. Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter. 42 poäng.
  Har på senare tid utvecklats till en Mini-Keynes som jagar rikshushållaren Anders Borg med krav på infrastruktursatsningar nu när staten kan låna billigt. Makt-Sverige lyssnar på Wolodarski, uppväxt i en samhällsbyggarfamilj.
 19. Ingela Bendrot, statssekreterare näringsdepartementet. 40 poäng.
  Statssekreterare hos Elmsäter-Svärd. Har i karriären växlat mellan politiken och näringslivet, först genom Moderata ungdomsförbundet, MUF, sedan som samordnare under Carl Bildts statsministerperiod. Fortsatte som miljöchef på Skanska och biträdande stadsdirektör i Stockholm. Kemiingenjör som nu styr vilka frågor som hamnar på Elmsäter-Svärds bord.
 20. Ulrika Francke, vd Tyréns. 40 poäng.
  Sedan 2006 vd för teknikkonsultbolaget Tyréns. Bakgrund både som borgarråd (FP) i Stockholm och som gatu- och fastighetsdirektör i staden. Ledde som ordförande IVA-projektet Transport 2030.
 21. Jonas Eliasson, professor KTH. 39 poäng.
  Transportekonomiskt orakel. Leder Centret för Transportstudier på KTH. Viktig röst i debatten.
 22. Torbjörn Torell, vd Svevia. 38 poäng.
  Störst i Sverige på drift och underhåll av det statliga vägnätet. Resultatinriktad Burmakännare.
 23. Crister Fritzson, vd SJ. 37 poäng.
  Ganska ny som vd på SJ med förbindelser på marken efter att tidigare ha lett Teracom med förbindelser i luften.
 24. Marcus Wallenberg, styrelseordförande LKAB. 35 poäng.
  En av svenskt näringslivs mäktigaste. Hanterar Wallenbergsfärens inflytande och styrelseklubban i LKAB.
 25. Anders Ygeman (S), ordförande riksdagens trafikutskott. 34 poäng.
  Pratglad och mycket aktiv trafikpolitiker. Försvagad ställning efter att ha petats ur den socialdemokratiska partistyrelsen.
 26. Christer G Wennerholm (M), landstingsråd Stockholms läns landsting. 34 poäng.
  Fd officer som älskar spårvagnar, men inte arga kollektivtrafik-resenärer. Kämpar för att få nytt förtroende efter valet 2014.
 27. Åsa Bergman, vd Sweco Sverige. 33 poäng.
  Prisad väg- och vatteningenjör som leder Swecos svenska verksamhet. Långpendlare med basen i Östersund.
 28. Per-Ingemar Persson, koncernchef Veidekke Sverige. 32 poäng.
  Har tidigare ansvarat för entreprenadverksamheten i Sverige och Danmark, bakgrund i Skanska.
 29. Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO. 32 poäng.
  Småländsk biodlare som blivit en tuff kravställare som vill ”runda” överskottsmålet för att kunna investera i infrastruktur, helst höghastighetståg.
 30. Martin Lundstedt, vd Scania. 32 poäng.
  Långvägare inom Scania som hittills inte varit lika profilerad som den tidigare chefen Leif Östling.
 31. Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren. 30 poäng.
  Kraftsamlar näringsliv och politiker i Västsverige. Stark infrabakgrund som chef på Schenker och SJ.
 32. HG Wessberg (M), tunnelbaneutredare och fd statssekreterare. 29 poäng.
  Major som en gång ledde Industriförbundet. Tidigare statssekreterare under Fredrik Reinfeldt. Nu EU-revisor som ska utreda när, hur och var framtidens tunnelbana ska gå i Stockholmsregionen.
 33. Gert-Inge Andersson (S), ordförande Västra götalandsregionen. 28 poäng.
  Kämpade med Trollhättans framtid som kommunalråd under Saabs kriser. Leder nu regionstyrelsen.
 34. Pia Kinhult (M), ordförande Region Skåne. 28 poäng.
  Trots att M styr i regionen och S i Malmö går de i infrastrukturfrågor påfallande ofta i samma riktning.
 35. Göran Grosskopf, styrelseordförande Peab. 27 poäng.
  Skatterättsprofessor som även är ordförande i Ikeas ägarbolag Ingka Holding. För många kommuner är ett nytt Ikeavaruhus detsamma som en kommersiell vinstlott – och behov av ny infrastruktur.
 36. Kjell-Åke Westin, chef Stockholm Arlanda Airport. 25 poäng.
  Leder en växande storflygplats som slåss för att behålla tillståndet för tredje landningsbanan.
 37. Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör VTI. 24 poäng.
  Statssekreterare under infrastrukturminister Ulrika Messing, nu chef för Sveriges främsta transportforskningsinstitut.
 38. Sverker Martin-Löf, styrelseordförande Skanska. 23 poäng.
  Näringslivsveteran från skogsindustrin som länge också har varit basindustrins röst i debatten.
 39. Sven Hulterström (S), ordförande Göteborgs hamn. 23 poäng.
  Tidigare kommunikationsminister. Stark man i Göteborg innan Göran Johansson.
 40. Per Sjöstrand, chef stora projekt Trafikverket. 22 poäng.
  Väg- och vatteningenjör med bakgrund på Peab och Skanska.
 41. Anders Lindström, vd SL. 22 poäng.
  Pansargeneral som tagit befälet över Stockholms lokaltrafik.
 42. Jan Sundling, styrelseordförande SJ. 22 poäng.
  Infraveteran som bland annat varit Sverigechef på SAS och vd på Green Cargo.
 43. Jan Kilström, vd Green Cargo. 22 poäng.
  Ny vd med bakgrund i Scania och inom livsmedelslogistik. Ska styra 5 900 godsvagnar rätt.
 44. Mats Sjöstrand, styrelseordförande Trafikverket. 22 poäng.
  Skatteverkets tidigare chef utreder framtidens regionala förvaltning och leder Trafikverkets styrelse.
 45. Peter Danielsson (M), ordförande kommunstyrelsen i Helsingborg. 21 poäng.
  Kommunalråd med en fast Helsingborg-Helsingörförbindelse högst på önskelistan.
 46. Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten. 20 poäng.
  S-veteran med rätt kontaktnät på en av tradition tung landshövdings-post.
 47. Charlotte Ljunggren, chef Göteborg Landvetter Airport. 19 poäng.
  Chef på Stena Line som gick till lufttransporter och blev chef över Sveriges näst största flygplats.
 48. Åsa Romson, språkrör Miljöpartiet. 19 poäng.
  Doktor i juridik som drev fram trängselavgifterna i Stockholm. Aktiv i trafikfrågor.
 49. Tomas Billing, styrelsordförande NCC. 18 poäng.
  Nordtstjernan-vd som är ordförande i NCC. En allt aktivare påtryckare.
 50. Frida Boisen, chefredaktör GT. 18 poäng.
  Fick kampanjen för folkomröstning om trängselavgifterna i Göteborg att lyfta och resultera i att det nu blir en folkomröstning. Plötsligt har infrastrukturens finansieringsmodeller blivit en fråga för en var. Åtminstone i Göteborg.
 51. Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid VTI. 15 poäng.
  Ledande forskare om transportsystemen. Debattglad.
 52. Markus Petäjäniemi, vd LKAB Malmtrafik. 15 poäng.
  Har Sveriges största konto för godstransporter.
 53. Chris Heister, landshövding Stockholms län. 14 poäng.
  Fd toppmoderat som leder huvudstadens länsstyrelse.
 54. Torborg Chetkovich, vd Svedavia. 13 poäng.
  Basade tidigare för tunnelbanedriften i Stockholm, nu de största flygplatserna.
 55. Susanne Lindh, stadsbyggnadsdirektör Stockholm. 13 poäng.
  Mäktig chefstjänsteman med chefsbakgrund i Vägverket.
 56. Jan Colliander, vd Vectura. 13 poäng.
  Teknikkonsult-vd med bakgrund på flera branschföretag.
 57. Stephan Müchler, vd Sydsvenska handelskammaren. 13 poäng.
  Leder den sydligaste handelskammaren som inte nöjer sig med en fast Öresundsförbindelse.
 58. Karin Svensson Smith (MP), klimat- och transportansvarig i Miljöpartiet. 13 poäng.
  Tappade riksdagsplatsen 2010. Fortfarande drivande i trafikfrågor.
 59. Roger Danell, chef Luleå hamn. 12 poäng.
  Styr den växande verksamheten i den för exportindustrin så viktiga Luleå hamn.
 60. Rikard Appelgren, vd WSP. 12 poäng.
  Vd för kanadensiskägda WSP både i Sverige och Europa.
 61. Svante Hagman, chef NCC Construction. 11 poäng.
  Tog över som vd förra året efter att ha lett NCC Housing.
 62. Madeleine Raukas, vice vd SJ. 11 poäng.
  Bakgrund i SL och SAS. Har suttit i Moderaternas partistyrelse.
 63. Peter Jeppsson, vd Transportgruppen. 10 poäng.
  Leder arbetet med att få transportnäringen att dra åt samma håll i lobbyarbetet.
 64. Leif Zetterberg, lobbyist Tågoperatörerna. 10 poäng.
  Tidigare statssekreterare åt Åsa Torstensson och Vd för LRF som nu agerar lobbyist.
 65. Ola Månsson, vd Byggindustrierna. 10 poäng.
  Väg- och vatteningenjör med bakgrund i Skanska som leder byggbranschens egen organisation.
 66. Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik. 10 poäng.
  Svd:s tidigare miljöreporter leder tidningen som branschfolket läser.
 67. Janne Rudén, ordförande Seko. 9 poäng.
  Största kritikern av järnvägens avreglering.
 68. Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i riksdagens trafikutskott. 9 poäng.
  Glad värmlänning som ska ratta regeringsförslagen genom utskottsbehandlingen i riksdagen.
 69. Caroline Ottosson, chef trafikledning Trafikverket. 8 poäng.
  Tidigare vägdirektör i region mitt, stf generaldirektör.
 70. Jan Pettersson, chef underhåll Trafikverket. 7 poäng.
  Får skäll när inte tågen går i tid på grund av snö eller när vägarna proppar igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *